Regler

Reglerne er bygget ud fra et princip om, at hver karakter har forskellige færdighedsniveauer og når noget, der ikke er ligegyldigt at slå for, forsøges, fastsættes kompetenceniveau og de tilhørende terninger slås for at vurdere graden af succes (eller mangel på samme).

Niveauerne er:

  • [12d2] Gudelig
  • [8d3] Overnaturlig
  • [6d4] I søvne
  • [4d6] Sikker
  • [3d8] Komfortabel
  • [2d12] Af bedste evne
  • [1d24] Usikker
  • [inv2d12] Over evne
  • [inv3d8] Ude af kontrol
  • [inv4d6] Fortabt

Kompetenceniveau er beregnet som forskellen mellem opgavens sværhed (målt som det færdighedsniveau, hvor opgaven ville svare til “Af bedste evne”/2d12) og karakterens færdighedsniveau. Hvis de er ens (forskellen er nul), skal 2d12 (Af bedste evne) bruges. For hvert niveau, som karakteren er bedre, rykkes et niveau op (næste skridt er Komfortabel), mens hvis forskellen er negativ (karakteren er dårligere end det påkrævede), rykker man et niveau ned.

Herefter slås de tilhørende terninger til niveauet og de sammenlignes med en af de følgende tabeller (Inv er til, når kompetenceniveau var negativ):

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Summen af terningerne skal helst ligge i området 12 til 15, men alt højere end tolv er en success. Medmindre slaget er inverteret, hvor dette område i så fald betyder katastrofe.

Regler

Saya RyanRohdeHougaard